Afdrukken

Landelijke onderwijsmodules 2018 en 2019

Er zijn onderwerpen waarbij de inzet van externe experts wenselijk is en schaalvergroting dus voordelen biedt. Dit zijn de onderwerpen die behandeld zullen worden in de landelijke onderwijsmodules onder auspiciën van de NVSHA. De volgende onderwerpen worden op nationaal niveau behandeld:

Inschrijfformulier

Opleidingsjaar 1: Wetenschap en Spoedechografie

 • 27 en 28 september 2018: Wetenschap
 • 8 en 9 november 2018: Echografie
 • 24 en 25 januari 2019: Echografie
 • 12 en 13 juni 2019: Wetenschap
 • 26 en 27 september 2019: Echografie
 • 14 en 15 november 2019: Wetenschap

Opleidingsjaar 2: Toxicologie en Juridische Kaders

 • 22 en 23 november 2018: Toxicologie
 • 13 en 14 december 2018: Juridische Kaders
 • 21 en 22 maart 2019: Toxicologie
 • 18 en 19 april 2019: Juridische Kaders
 • 3 en 4 oktober 2019: Toxicologie
 • 12 en 13 december 2019: Juridische Kaders

Opleidingsjaar 3: Management, Opgeschaalde Zorg en PSA

 • 12 en 13 september 2018: PSA
 • 29 en 30 november 2018: Opgeschaalde Zorg
 • 14 en 15 februari 2019: Medisch Managemant
 • 14 en 15 maart 2019: Opgeschaalde Zorg
 • 10 en 11 april 2019: PSA
 • 20 en 21 juni 2019: Medisch Management
 • 11 en 12 september 2019: PSA
 • 7 en 8 november 2019: Medisch Management
 • 20 en 21 november 2019: PSA
 • 28 en 29 november 2019: Opgeschaalde Zorg

Inschrijfformulier

De betrokken partijen zijn:

 • module Wetenschap: Juliuscentrum UMC Utrecht i.s.m. NVSHA sectie Wetenschap
 • module Spoedechografie: NVSHA sectie Echografie
 • module Juridische en Forensische geneeskunde: AC Kenniscentrum
 • module Toxicologie: NVSHA sectie Toxicologie
 • module Medisch Management: Academie Medisch Specialisten
 • module Opgeschaalde Zorg / Rampengeneeskunde: SH Enterprise, Medical Specialties en dhr. R. van de Weerdt, geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen
 • module PSA: NVSHA sectie Procedurele Sedatie en Analgesie